CO2 Reductie

De CO₂ Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO₂ Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO₂ Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

 

De Bruin groep is bezig om zich te ontwikkelen en daarbij willen we graag toetreden tot de CO2-prestatieladder.

Wij gebruiken dan ook de Co2-prestatieladder voor het reduceren en het inzichtelijk krijgen van de uitstoot en kosten die daaraan verbonden zijn.

Op deze manier kunnen wij beter sturen op het bijdragen om onze CO2 voetafdruk waar mogelijk te verkleinen.

CO 2 Voortgang De Bruin Groep
PDF – 137,3 KB 58 downloads
Energiereductieplan 2023 Publicatie 26 06 2023
PDF – 1,6 MB 215 downloads
2022 Emissie Inventaris Heel Jaar 26 07 2023 Herzien
PDF – 188,3 KB 173 downloads
2023 Emissie Inventaris 1 E Halfjaar 26 07 2023
PDF – 188,7 KB 171 downloads